top of page

MOJE SLUŽBY

Skupinová terapie

Co je skupinová terapie a pro koho je vhodná

Jde o sezení, ve kterém se terapeut setkává se skupinou klientů, které spojuje stejný problém. Mimo závislosti jde i o problémy se sebehodnocením, úzkostí, pocity osamění, problémy ve vztazích. Skupinová terapie funguje na základě lidské touhy fungovat ve společenství. Důležité vědět, že v tom nejste sami.

Faktory, které při zapojení do terapeutické skupiny působí jsou: altruismus,  pocit sounáležitosti, interpersonální učení, rozvoj sociálních dovedností.

 

Základní pravidla skupinové terapie jsou : mlčenlivost, upřímnost, právo říci „stop“, nenavazování intimních vztahů.

Jak bude skupinová terapie probíhat

Objednání

Objednat se můžete přes e-mail adiktologie-balde@outlook.cz. První informativní 30 min. online konzultace je zdarma.

 

Úvodní sezení

Klienti mladší 18ti let musí přijít v doprovodu rodiče (zákonného zástupce).

Během úvodního sezení se detailněji pobavíme o charakteru obtíží, které Vás ke mě do terapie přivedly a co Vás motivuje k zájmu o terapeutickou skupinu. Probereme pravidla skupiny a vhodnost zařazení do skupinového programu.

 

Během programu je možné ze skupiny na základě projevu kontraindikací, či nespolupráce zasaženého člena vyloučit.

 

Kontarindikace: akutní fáze psychických poruch, poruchy osobnosti - hraniční porucha, poruchy příjmu potravy

 

Zařazení do skupiny

Svým zaměřením jde o růstovou terapeutickou skupinu. Maximum je 7 členů. Probíhá v intervalu 1x/2 týdny v pátek od: 16:00 do: 17:30  (90 minut).  Délka skupinového běhu odpovídá školnímu roku (10 měsíců). Skupina je během úvodních 3 měsíců mohou být  přijati noví členové, poté je skupina uzavřena.

Věk přijetí do růstové skupiny je nad 17 let. Skupina bude otevřena od 5ti členů.

 

Cena

700,- Kč/měsíc

Platební podmínky 

  • Sezení lze platit v hotovosti, nebo předem na č.ú. 1760034013/3030 - do poznámky napište prosím čas a datum sezení.

  • Při zrušení sezení méně než 24 hodin před zahájením, je účtován storno poplatek v plné výši ceny.

 

Nepíši zprávy o spolupráci.

Momentálně skupinová terapie neprobíhá.

bottom of page