Shadow on Concrete Wall

BIO

Profesní zkušenosti

Jsem absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v bakalářském i magisterském

stupni oboru adiktologie. Mým hlavním profesním bodem zájmu jsou tedy závislosti.

 

Stála jsem u vzniku dětské adiktologické ambulance DRUG – OUT Klub z.s. v Ústí nad Labem, kde jsem od r. 2017 pracovala jako adiktoložka a lektorka primárních programů. Na této pozici jsem se do hloubky věnovala práci s dětmi a adolescenty. Jádrem mé práce byla především individuální a rodinná adiktologická terapie.

 Práce v daném regionu přináší specifické výzvy, díky kterým jsem se naučila hledat kreativní řešení náročných situací a propojování rozličných odborníků.

V rámci dané služby jsem se věnovala i besedám a workshopům.

_DSC4253_01_web.jpg

Pracovní zkušenosti

2017 –2020 DRUG-OUT Klub, z.s.

Pozice: adiktoložka, lektorka primární prevence

Během odborných praxí jsem prošla celé spektrum léčebných služeb od terénních programů po terapeutické komunity.

Vzdělání

2017 – 2019

Mgr., Univerzita Karlova v Praze, ČR,1. Lékařská fakulta

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor: Adiktologie

 

2009 - 2013

Bc., Univerzita Karlova v Praze, ČR, 1. Lékařská fakulta

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor: Adiktologie

Další odborné vzdělání

· 04/2017,PSVSP, Metody práce s tělem, vzdělávací kurz

· 11/2017, Tudy tam, Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu

· 08/2018, Sociální agentura, o.p.s, Základy komunikace s dětmi a dospívajícími

· 09-11/2018, Motivační rozhovory Praha, Motivační rozhovory

· 10/2018, MPSV, Attachement u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči

 

· 11/2018, Velký vůz Sever, Konference za dveřmi II.

· 11/2018, VITAE, První pomoc

· 11/2018, Linka bezpečí, z.s., Práce s klientem v akutní krizi

· 12/2018, Podané ruce, Výcvik psychosociálních dovedností

v poradenském procesu

· 10/2019, EDUPOL, Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými

· 11/2019, Úřad vlády České republiky, Zaostřeno na on-line 2019: hazardní hry, hry na pomezí hazardu a nové technologie