top of page

BIO

O mně

Jsem terapeutka se zaměřením na závislosti.

Ať už mě život vedl různými cestami, v centru mého zájmu byli vždy lidé a touha poznat to, co je pohání. 


Dávám přednost autentičnosti před formalitou a ve své práci chci být 100% sama sebou a to samé chci umožnit i Vám. Ve své praxi se snažím vytvořit bezpečný prostor, kde se můžete projevit bez toho, aniž byste museli přemýšlet o tom, co a jak říkáte. Prostor, kde nejste hodnoceni a kde se cítíte v bezpečí.
Na mé práci mě nejvíc baví to, že s každým klientem mám možnost růstu i já. Díky této profesi si neustále tříbím hodnoty a potkávám spoustu jedinečných lidí, za což jsem neskonale ráda.

diaraye_balde.webp

Na svět se dívám optikou optimisty a snažím se najít v každé situaci něco pozitivního, nebo růstového, bez toho aniž bych ji zlehčovala.

 

Moc děkuji každému, kdo mi dá možnost poznat jeho životní příběh a komu můžu podat pomocnou ruku.

 

Mimo mou profesi mě naplňuje čas strávený s mými nejbližšími. Radost mi přináší divokost a nespoutanost, kterou nalézám například v hudbě. Mám ráda dynamiku a miluju akci. Ale taky mě těší chvíle, kdy se do sebe můžu pohroužit  a kdy nalézám svůj střed - třeba při cvičení jógy.
 

Můj přístup

 • Je pro mě především důležité vyslechnout klientův příběh tak, jak mi ho říká.

 • Věnuji hodně času vzájemnému poznávání.

 • Bez ohledu na využité techniky a metody je pro mě v práci nejdůležitější vztah, který si s klientem vytváříme.

 • Ráda klientům pomáhám nalézt jejich zdroje, které přináší energii do potřebné změny.

Profesní zkušenosti

Jsem absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v bakalářském i magisterském stupni oboru adiktologie. Mým hlavním profesním bodem zájmu jsou tedy závislosti.

Od roku 2017 jsem byla zaměstnaná v dětské adiktologické ambulanci, která se nachází v severních Čechách. Klienti zde byli zatíženi velkou spoustou problémů, díky čemuž jsem se naučila, že se na závislost nemůžeme koukat jako na vytrženou z kontextu a že řešení přidružených obtíží pomáhá cestě k abstinenci. Došlo mi, že je třeba se propojovat s odborníky z rozličných oblastí – od medicíny, po práva a školství. Znalost těchto konkrétních lidí a jejich případné navázání na klienta bez toho, aniž by je sám složitě dohledával, pomáhá procesu léčby. Díky tomu se překážky, kterým klient čelí, řeší komplexně. Osvojila jsem si kreativní přístup k práci, protože jsem pochopila, že klienti můžou těžit pouze z individuálního přístupu.

​Mimo práce s jednotlivými klienty a jejich rodinami, jsem dělala lektorku primární prevence ve školách

a přednášela základní informace o závislostech pro odborníky z řad pedagogů i policie.

V rámci praxí jsem prošla celé spektrum služeb. Zažila jsem výměnu injekčního materiálu v kontaktním centru, pomoc v psychiatrické léčebně, studijní pobyt v terapeutické komunitě, terapeutické skupiny na dětském detoxu a asistenci v adiktologické ambulanci pro subtituenty.

Další odborné vzdělání

 • 04/2017,PSVSP, Metody práce s tělem, vzdělávací kurz​

 • 11/2017, Tudy tam, Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu

 • ​08/2018, Sociální agentura, o.p.s, Základy komunikace s dětmi a dospívajícími

 • ​09-11/2018, Motivační rozhovory Praha, Motivační rozhovory

 • ​10/2018, MPSV, Attachement u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči

 • 11/2018, Velký vůz Sever, Konference za dveřmi II.

 • ​11/2018, VITAE, První pomoc

 • ​11/2018, Linka bezpečí, z.s., Práce s klientem v akutní krizi

 • ​12/2018, Podané ruce, Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu

 • ​10/2019, EDUPOL, Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými

 • ​11/2019, Úřad vlády České republiky, Zaostřeno na on-line 2019: hazardní hry, hry na pomezí hazardu a nové technologie

 • 2022/2023, Prev-Centrum z. ú., Kurz rodinného poradenství

 • 2023 - frekventatka pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR.

bottom of page