top of page

MOJE SLUŽBY

Párová a rodinná terapie

Pro koho je vhodná párová a rodinná terapie

Při těchto sezeních, se terapeut setkává s rodinou – rodiči a dětmi, sourozenci, novými partnery rodičů, atd. Případně s páry. Společně prozkoumáme, jak závislost ovlivňuje fungování rodiny/partnerů a především to, jak zatěžuje vzájemné vztahy.

 

Terapie Vám nabídne bezpečné místo, ve kterém každý člen dostane slovo a je vyslyšen. Každý dostane prostor pro vyjádření svých potřeb a osvojí si nástroje díky nimž může vnést klid do rodinné dynamiky.

Jak bude párová a rodinná terapie probíhat

Objednání

Objednat se můžete přes e-mail adiktologie-balde@outlook.cz. První informativní 30 min. online konzultace je zdarma.

 

Úvodní sezení

Klienti mladší 18ti let musí přijít v doprovodu rodiče (zákonného zástupce).

Během úvodního sezení se detailněji pobavíme o charakteru obtíží, které Vás ke mě do terapie přivedly a jak vnímáte, že daný problém ovlivňuje fungování Vaší rodiny/páru. Vyhodnotíme, zda jsou současné okolnosti zařazení do tohoto typu programu vhodné.

 

Párová/rodinná terapie

V této fázi se potkáváme ideálně v intervalu 1x za jeden či dva týdny po dobu 50ti minutových sezení. Vše je posuzováno individuálně podle rozsahu obtíží. Poradenství/ terapie probíhá tak dlouho, dokud není dosaženo cílů, které si stanovíte, nebo pokud nenastanou jiné okolnosti, proč by měla být terapie ukončena.

 

Cena

1000,- Kč/50 min.

Platební podmínky

  • Sezení lze platit v hotovosti, nebo předem na č.ú. 1760034013/3030 - do poznámky napište prosím čas a datum sezení.

  • Při zrušení sezení méně než 24 hodin před zahájením, je účtován storno poplatek v plné výši ceny.

 

Nepíši zprávy o spolupráci.

bottom of page