top of page

MOJE SLUŽBY

Individuální terapie

Co je individuální terapie a pro koho je vhodná

Jde o sezení, ve kterém se potkáváme s klientem ve dvou. Důležitý je především klientův příběh a jeho prožívání. Náplní sezení bývá hledání zdrojů a způsobů, jak se pohnout z místa. Esencí těchto setkání je vztah, díky kterému se klient může naplno projevit.

Jak bude individuální terapie probíhat

Objednání

Objednat se můžete přes e-mail adiktologie-balde@outlook.cz. První  informativní 30 min. online konzultace je zdarma.

 

Úvodní sezení

Klienti mladší 18ti let musí přijít v doprovodu rodiče (zákonného zástupce).

Během úvodního sezení se detailněji pobavíme o charakteru obtíží, které Vás ke mě do terapie přivedly. Dotkneme se toho, jaká máte od terapie očekávání a jakým způsobem pracuji.

 

Poradenství/terapie

V této fázi se potkáváme ideálně v intervalu 1x za jeden či dva týdny po dobu 50ti minutových sezení. Vše je posuzováno individuálně podle rozsahu obtíží. Poradenství/ terapie probíhá tak dlouho, dokud není dosaženo cílů, které si stanovíte, nebo pokud nenastanou jiné okolnosti, proč by měla být terapie ukončena.

Cena

1000,- Kč/50 minut

 

Platební podmínky 

  • Sezení lze platit v hotovosti, nebo předem na č.ú. 1760034013/3030 - do poznámky napište prosím čas a datum sezení.

  • Při zrušení sezení méně než 24 hodin před zahájením, je účtován storno poplatek v plné výši ceny.

Nepíši zprávy o spolupráci.

bottom of page