top of page

Mgr. Diaraye Baldé

Adiktoložka.

Setkání terapeuta s klientem, při kterém je věnována plná pozornost klientovu příběhu.

Využití léčebného potenciálu společenství lidí, které spojuje stejný problém.

Setkání s terapeutem, při kterém prozkoumáte vliv závislosti na vzájemné vztahy.

Interaktivní program o závislostech vytvořený na míru pro Vaši školu.

Therapy Sessions
Cesta ze závislosti je cestou osobního růstu.

Jsem terapeutka se zaměřením na závislosti. Ať už mě život vedl různými cestami, v centru mého zájmu byli vždy lidé a touha poznat to, co je pohání.

S čím vám můžu pomoct

V své praxi se věnuji adolescentům i dospělým klientům ohroženým závislostí látkovou i nelátkovou.  Pracuji formou odborného adiktologického poradenství a adiktologické terapie.​

látkové závislosti

dospělí klienti

nelátkové závislosti

teenageři od 13 let

školní skupiny

1.

Látkové závislosti

2.

Nelátkové závislosti

3.

Teenageři od 13 let

4.

Terapie

5.

Konzultace

Contact
bottom of page