Mgr. Diaraye Baldé

Adiktoložka.

Setkání terapeuta s klientem, při kterém je věnována plná pozornost klientovu příběhu.

Využití léčebného potenciálu společenství lidí, které spojuje stejný problém.

Setkání s terapeutem, při kterém prozkoumáte vliv závislosti na vzájemné vztahy.

Interaktivní program o závislostech vytvořený na míru pro Vaši školu.

 
Cesta ze závislosti je cestou osobního růstu.

Jsem terapeutka se zaměřením na závislosti. Ať už mě život vedl různými cestami, v centru mého zájmu byli vždy lidé a touha poznat to, co je pohání.

S čím vám můžu pomoct

V své praxi se věnuji adolescentům i dospělým klientům ohroženým závislostí látkovou i nelátkovou.  Pracuji formou odborného adiktologického poradenství a adiktologické terapie.​

látkové závislosti

dospělí klienti

nelátkové závislosti

teenageři od 13 let

školní skupiny

1.

Látkové závislosti

2.

Nelátkové závislosti

3.

Teenageři od 13 let

4.

Terapie

5.

Konzultace