11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

S čím mohu pomoci

Mohu pomoci adolescentům i dospělým ohroženým závislostí.

Pracuji formou odborného adiktologického poradenství a adiktologické terapie.

Vzhledem k tomu, že jsou klienti samoplátci, nepodléhají žádnému registru.

V případě, že bude potřeba neodkladně řešit jiný psychický problém, než je závislost, zprostředkuji/poskytnu kontakt na jiné profesionály v příslušné oblasti.

látkové závislosti

※ Pomoc osobám ohroženým závislostí na legálních i ilegálních návykových látkách.

nelátkové závislosti

※ Pomoc osobám ohroženým závislostí na PC/herních konzolích, telefonech, mobilních aplikacích.

adolescentní klienti

※ Přijímám mladistvé od 13ti let věku.

※ Povinnost přijít na první sezení v doprovodu zákonného zástupce.